Boeken

De Kies-een-school-gids helpt ouders met een kind in groep 8 op weg bij de keuze van een middelbare school.
Pakken & Piercings beschrijft de ervaringen van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die in opdracht van de regering de jeugdwerkloosheid aanpakte. Het boek laat zien welke benaderingen aansloegen en bevat tips voor iedereen die met jongeren werkt en leeft.